• Email Address: info@centraalbureaumobiliteit.nl

Transitievergoeding

Wat verandert er? Ontslaat u een medewerker (tijdelijk of vast) die minimaal 2 jaar bij u in dienst is? Dan betaalt u uw medewerker een transitievergoeding. Om een andere baan of beroep te krijgen, gebruikt uw medewerker deze vergoeding voor (om)scholing naar ander werk of outplacement. Over alle regelingen en mogelijkheden rondom deze transitievergoeding informeren wij u graag.

Participatiewet

Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Naar verwachting treedt de wet na 1 januari 2015 in werking. Geven de werkgevers niet genoeg banen vrij, dan dwingt de overheid deze af met een quotum. Alhoewel de quotumwet nog niet in werking is getreden, is het voor werkgevers al wel aantrekkelijk gemaakt om deze doelgroep aan werk te helpen. Denk aan loonkostensubsidie, no-risk polis of werkplekaanpassingen. Wij adviseren u graag over de inhoud van de regelingen en de toepassingen hiervan binnen uw organisatie.

Sectorplannen

Binnen de diverse branches zijn budgetten beschikbaar om de arbeidscapaciteit te reguleren. Centraal Bureau Mobiliteit brengt branche(organisaties) en bedrijven bij elkaar. Een recent voorbeeld is de opstart van de mobiliteit binnen de transportbranche naar een nieuwe baan binnen de branche als buschauffeur.

.