• Email Address: info@centraalbureaumobiliteit.nl
 

Centraal Bureau Mobiliteit kan u alle werkzaamheden rondom het ziekteverzuim uit handen nemen. Maar ook is het mogelijk om onderdelen van dit expertise gebied bij Centraal Bureau Mobiliteit te beleggen.

 

CBM-VERZUIM

All-in Verzuimbegeleiding
Arbeidsdeskundige diensten
Interventie tweede spoor

All-in Verzuimbegeleiding

Als organisatie kun u er voor kiezen uw Verzuimmanagement uit te besteden. Bij Centraal Bureau Mobiliteit heeft u één vast aanspreekpunt, uw eigen verzuimmanager. Die altijd op de hoogte is van wat er bij uw bedrijf speelt. Gemakkelijk bereikbaar, door een rechtstreeks nummer. Uw verzuimmanager adviseert en communiceert alle acties binnen het proces van ziekteverzuim.

Direct in actie bij een ziekmelding

Onze verzuimaanpak begint op dag één. We geven u inzicht in de duur van het verzuim en het te volgen beleid om het re-integratieproces te versnellen. Zeker gezien de ontwikkelingen in de wetgeving, waaronder Wet Poortwachter maar ook de wet Werk en Inkomen, is het cruciaal om de wettelijke richtlijnen te volgen en te borgen om niet onverwachts voor hoge extra kosten te komen staan.

Verantwoord en kostenbesparend

Deze aanpak, waarbij de eindverantwoordelijkheid voor de re-intergratiedossiers door de bedrijfsarts is geborgd en de verzuimmanager effectief en ter zake kundig handelt, zorgt voor een beheersbare en praktische aanpak van het verzuim binnen uw organisatie.

Arbeidsdeskundige diensten

Als een werknemer langdurig ziek is, en/of langdurig uit dreigt te vallen, komt de vraagt of en hoe de verzuimende werknemer het werk kan hervatten. Een arbeidsdeskundig onderzoek levert op deze vraag een antwoord.

Als u het arbeidskundig onderzoek tijdig inzet, en gaat voor goede kwaliteit, vermijdt u het risico dat u een loonsanctie opgelegd krijgt door het UWV.

Het onderzoek geeft o.a. antwoord op de vraag in hoeverre:

  • het eigen werk nog kan worden verricht eventueel met aanpassingen
  • of ander werk bij de eigen werkgever nog kan worden verricht, eventueel met aanpassingen

Onder meer wordt onderzoek verricht naar:

  • de functiebelasting in het eigen werk in relatie tot de beperkingen van de werknemer
  • de functiebelasting van ander werk in relatie tot de beperkingen van de werknemer

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de specifieke probleemvelden:

  • Arbeidsinhoud
  • Arbeidsomstandigheden
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Arbeidsverhoudingen

Inzet van deze interventie waarborgt dat het re-integratieverslag ten aanzien van de arbeidskundige componenten voldoet aan de eisen van het UWV (in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter). Deze interventie kan ook als voorschakeltraject worden ingezet voor re-integratie naar een ander werkgever.

Re-integratie naar ander werk

Interventie tweede spoor

Zie meer informatie op CBM - Werk.

CBM - Werk