• Email Address: info@centraalbureaumobiliteit.nl

Waarom Centraal Bureau Mobiliteit ?

Aan de oprichting ligt een duidelijke conclusie ten grondslag.

Landelijke werkgevers hebben niet altijd feeling bij de ‘standaard oplossingen’ die grote partijen bieden op het gebied van arbo/ re-integratie. Verzuim met name is maatwerk, daar past een maatwerkoplossing bij, maar wel betaalbaar! Een andere belangrijke conclusie is dat veel MKB werkgevers moeilijk hun weg kunnen vinden in de complexiteit rondom Wet Verbetering Poortwachter.

Last but nog least, vanuit zelfstandig ondernemerschap/ freelance werken fantastische experts, gedreven, ambitieus en ervaren…freelance beschikbaar.

Onze ambitie is deze locale professionals toegankelijk te maken voor werkgevers en daarmee maatwerk tegen een hoge kwaliteit bereikbaar maken.

Centraal Bureau Mobiliteit adviseert u onafhankelijk, welke dienstverlening bij uw vraagstuk past en verbindt u met deze experts. Centraal Bureau Mobiliteit voert het beheer en de controle voor u.

Wij adviseren over verzuimpreventie, verzuimbegeleiding, Wet Verbetering Poortwachter, begeleiding naar ander werk, het nieuwe ontslagrecht, invulling van Duurzaam ondernemen en de Participatiewet.

Onze professionals zijn werkzaam in onder andere de volgende functies: loopbaancoaches, trainers, maatschappelijk werker, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, mobiliteitscoaches, job hunters, etc..

Onze succesfactoren

Centraal Bureau Mobiliteit beschikt over unieke samenwerkingsverbanden waar u als klant uw voordeel mee doet. Wij zijn in staat iedere vraag te beantwoorden met een passende concurrerende oplossing.

De jarenlange ervaring van onze specialisten in verzuim, mobiliteit en arbeid staat garant voor een succesvolle aanpak. Daarnaast staat de kwaliteit van onze dienstverlening voorop, dit borgen wij door te bespreken wat we gaan doen en te doen wat besproken is!

Samenwerkingspartners

.

235